Tärkeimmät yritysvastuun teemat


Tarjoamme tuotteita ja palveluja, joilla asiakkaamme voivat pienentää ympäristövaikutustaan

Pidämme huolta asiakkaidemme kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaresta. Samalla pidennämme niiden käyttöikää ja varmistamme, että energiankäyttö on tehokasta. Energiatehokkuus on huomioitu kaikissa palveluissamme ja ratkaisuissamme.

Lue lisää


Olemme sitoutuneet minimoimaan myös omasta toiminnastamme aiheutuvat hiilidioksidipäästöt

Suurin osa toimintamme päästöistä muodostuu huoltoautojen käyttämästä polttoaineesta. Tärkeimmät keinomme omien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ovat ajettujen kilometrien määrän vähentäminen sekä taloudellisen ajon edistäminen.

Lue lisää


Pidämme huolta henkilöstömme työturvallisuudesta ja -terveydestä

Olemme merkittävä työllistäjä: palveluksessamme on noin 17 000 henkilöä 12 eri maassa ja maksamme veromme toimintamaihimme. Tavoitteenamme on tapaturmaton työpaikka ja hyvinvoiva henkilöstö.

Lue lisää


Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin varmistamalla, että palvelumme on aina hyvää ja laadukasta

Tarjoamme asiakkaillemme palveluja, joiden ansiosta heidän rakennuksensa, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat paitsi energia- ja kustannustehokkaita myös kestäviä, toimivia ja turvallisia. Haluamme pitää huolta asiakastyytyväisyydestä. Tavoitteenamme on, että erinomainen laatu näkyy kaikessa toiminnassamme asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Luomme lisäarvoa asiakkaalle uusilla ja edistyksellisillä palveluilla ja ratkaisuilla sekä osoitamme hyvää palveluasennetta.

Lue lisää


Tavoitteenamme on eettisten liiketoimintaperiaatteiden ja arvojemme mukainen toiminta kaikkialla Caverionissa

Emme hyväksy harmaata taloutta, korruptiota tai muuta laitonta toimintaa missään muodossa. Ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos liiketoiminnassamme tai hankintaverkostossamme havaitaan viitteitä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta.

Lue lisää


Hiilijalanjälki
 

 
CO2-päästöt
/liikevaihto

17,9

(2013: 17,1)

 
ISO 14001 -sertifioitu toiminta

93 % 

liikevaihdosta 
(2013: 82 %).

 


Työturvallisuus ja
-terveys
 

Tapaturmataajuus
10

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat/milj. työtuntia (2013: 9)

 
Sairaspoissaolot

4,3

(2013: 4,4) Poissaolotunnit/
työtunnit

 
OHSAS 18001
-sertifioitu toiminta

73 %

liikevaihdosta
(2013: 75 %)

 


Laatu
 

ISO 9001
-sertifioitu toiminta
100 %

liikevaihdosta
(2013: 100 %)