Eettiset liiketoimintaperiaatteet

Eettiset liiketoimintaperiaatteet määrittävät tapamme toimia yhdessä eri sidosryhmien kuten omistajien, asiakkaiden, alihankkijoiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Niiden tarkoitus on varmistaa, että toimimme arvojemme mukaisesti jokapäiväisessä päätöksenteossamme.
 

Periaatteiden keskeinen sisältö:

   • Emme hyväksy minkäänlaista korruptiota, kiristystä tai lahjontaa.
   • Tuemme avointa ja reilua kilpailua kaikilla markkinoilla.
   • Emme tue rahallisesti poliittisia puolueita, ryhmiä tai yksittäisiä poliitikkoja.
   • Noudatamme paikallista työlainsäädäntöä ja määräyksiä toimintamaissamme.
   • Pyrimme tarjoamaan turvallisen työympäristön niin omalle henkilöstöllemme kuin myös alihankkijoillemme.
   • Tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi on aina totuudenmukaista. Laatuumme voi luottaa.
   • Ympäristöystävällinen liiketoiminta on yrityksellemme strategisesti tärkeää toimintaa ja energiatehokkuus on sisällytetty kaikkiin palveluihimme ja ratkaisuihimme.
   • Olemme sitoutuneet minimoimaan omasta toiminnastamme aiheutuvan energian- ja vedenkulutuksen, tuottamamme jätteen sekä kasvihuonekaasupäästöt.

Periaatteet kokonaisuudessaan Caverionin verkkosivuilla 

 

Väärinkäytösepäilyistä tulee ilmoittaa viipymättä

Odotamme jokaisen työntekijämme ilmoittavan lähiesimiehelleen tai jollekin muulle yhtiön johdon edustajalle, jos he epäilevät väärinkäytöksiä.

Käytössämme on verkkopohjainen ilmoitusjärjestelmä, jonka kautta työntekijämme voivat luottamuksellisesti raportoida mahdollisesti havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä, tarvittaessa myös nimettömänä. Kanava on käytettävissä kaikilla Caverionin toimintamaiden kielillä.

Lisäksi ilmoituksen voi tehdä muun muassa sähköpostitse, jolloin se tulee suoraan konsernin lakiasiainjohtajan ja sisäisen tarkastuksen johtajan tietoon. 

Ryhdymme viipymättä tarvittaviin toimenpiteisiin, jos liiketoiminnassamme tai hankintaverkostossamme havaitaan viitteitä laittomasta tai epäeettisestä toiminnasta. Jos menettelyohjeiden rikkomiseen liittyy laitonta toimintaa, tapauksesta ilmoitetaan viranomaisille lisätutkimuksia ja toimenpiteitä varten. Tuemme viranomaisia heidän selvitystyössään.

Vuonna 2013 Caverionin Lierin toimipisteessä Norjassa ilmeni viitteitä kilpailua rajoittavasta toiminnasta. Tapaukseen liittyvä viranomaistutkinta oli vuoden 2014 lopussa vielä kesken, eikä mahdollista kilpailuoikeudellista seuraamusmaksua ole vahvistettu. 

Haluamme varmistaa, että kaikki työntekijämme tuntevat eettiset toimintatavat sekä tukevat avointa ja reilua kilpailua markkinoilla. Vuonna 2014 tuimme tätä tavoitetta muun muassa ottamalla käyttöön kilpailulainsäädännön noudattamista koskevat yksityiskohtaiset sisäiset toimintaohjeet.


Eettisten asioiden toimikunta edistää eettisiä toimintatapoja

Caverionin konsernijohtaja on vastuussa hallituksen hyväksymien eettisten liiketoimintaperiaatteiden toimeenpanosta. Eettisten asioiden toimikunnan (Group Compliance and Ethics Committee)  tarkoituksena on avustaa konsernijohtajaa ja hallituksen tarkastusvaliokuntaa sen varmistamisessa, että yhtiössä toimitaan lakien ja säädösten sekä eettisten toimintatapojen mukaisesti.

Toimikunnan jäseninä olivat vuonna 2014 konsernin lakiasioista, sisäisestä tarkastuksesta, henkilöstöstä sekä markkinoinnista ja viestinnästä vastaavat johtajat.

Toimikunta kokoontuu tarvittaessa. Vuonna 2014 kokoontumisia oli neljä. Toimikunta käsitteli muun muassa kilpailulainsäädännön noudattamista koskevia toimintaohjeita sekä väärinkäytösten ilmoittamista varten perustettuun ilmoitusjärjestelmään liittyviä asioita. Lisäksi se antoi lausunnon liittyen markkinoinnin ja viestinnän eettisyyteen yksittäisessä tapauksessa.