Yrityskulttuuri ja arvot

Kehitämme yhtenäistä palvelukulttuuria, sillä tavoitteenamme on tulla tunnetuksi ennen kaikkea eurooppalaisena palveluyhtiönä.

Jokaisen caverionilaisen tulee osaltaan tukea vahvan palvelukulttuurin kehittämistä.
Noin 17 000 caverionilaisen toiminta jokapäiväisessä arjessa rakentaa tehokkaasti yrityksestämme syntyviä mielikuvia. Se kertoo juhlapuheita konkreettisemmin asiakkaillemme sen, että palvelumme laatuun voi luottaa.

Asiakaskeskeisyys ohjaa toimintaamme. Erinomainen palvelu syntyy lopulta jokaisen caverionilaisen asenteesta, ammattitaidosta ja halusta ratkaista asiakkaan ongelmat kerralla kuntoon.

Toimintamaissamme järjestetään erilaisia koulutuksia asiakaspalveluosaamisen kehittämiseksi. Suomessa jatkoimme vuonna 2014 asiakaspalvelukulttuurin kehittämiseen tähtääviä Asenne ratkaisee -koulutuksia ja myös Ruotsissa sekä Norjassa järjestimme vastaavanlaisia koulutuksia. Tavoitteena on laajentaa koulutuksia myös muihin toimintamaihin.

Arvot ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme

Halu tehdä tulosta

Tahdomme vahvistaa strategiamme mukaista tuloksenteon kulttuuria (Eagerness for profit) kaikilla organisaatiotasoilla ja konkretisoida jokaisen työntekijän merkitystä kannattavuustavoitteen saavuttamisessa. Avaamalla mitä strategiset tavoitteet käytännössä tarkoittavat arkipäivän toiminnassa toivomme motivoivamme ja sitouttavamme henkilöstömme niiden toteuttamiseen.

Vuonna 2014 kiinnitimme huomiota muun muassa kassavirran parantamiseen laskutusta nopeuttamalla. Ohjeistimme ja koulutimme henkilöstöämme siinä, miten jokainen voi konkreettisesti edistää viiveetöntä laskutusta ja kassavirran vahvistumista. Laskutuksen ajantasaisuutta seurataan tarkasti Caverionin organisaation jokaisella tasolla. Aloimme muun muassa useassa maassa julkaista viikoittaista laskutusta intranetin etusivulla.

Vahva työturvallisuuskulttuuri

Yrityskulttuuriimme kuuluu työturvallisuuden arvostaminen. Työturvallisuus on toimintamme lähtökohta. Henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan Caverionin työturvallisuuskulttuuri on vahva niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin keskuudessa: 93 % caverionilaisista asettaa työturvallisuuden kaiken edelle työssään.

Jaamme osaamistamme

Toimimme yhteistyössä ja jaamme osaamistamme. Tämä arvo on saanut korostetun roolin siirtyessämme taloudellisen holding-mallin mukaan toimivasta yhtiöstä kohti yhtä, yhtenäistä Caverionia. Vuonna 2014 kehitimme toimintamalliamme ja prosessejamme siten, että osaamista jaetaan entistä enemmän yli maa- ja divisioonarajojen. Meillä on eri puolilla yhtiötämme laaja-alaista kokemusta ja osaamista, joka meidän tulee yhdistää koko konsernia hyödyttäviksi parhaiksi käytännöiksi.

Viestimme arvojen mukaisesta toiminnasta

Uutena yhtiönä pidämme tärkeänä, että yrityskulttuurimme ja arvomme välittyvät samansisältöisenä koko henkilöstöllemme maasta ja yksiköstä riippumatta. Viestimme henkilöstöllemme arvoistamme, strategiastamme ja johtamisperiaatteistamme erilaisissa sisäisen viestinnän kanavissa, kuten intranetissa, sisäisissä uutiskirjeissä sekä konsernijohtajan kirjeissä ja videokatsauksissa. Uusille caverionilaisille kerromme näistä asioista muun muassa perehdytystilaisuuksissa.

Tavoitteenamme on, että kaikissa divisioonissa järjestettäisiin säännöllisesti henkilöstötilaisuuksia, joissa paikallinen johto jakaa tietoa yhtiölle tärkeistä aiheista, kuten taloudellisesta kehityksestä, strategisten tavoitteiden edistymisestä ja toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2014 näitä tilaisuuksia järjestettiin suurimmissa divisioonissamme pääsääntöisesti kerran vuosineljänneksessä.

Kultainen kypärä on tunnustus hyvästä työstä

Aloitimme vuonna 2014 uuden perinteen, jossa palkitsemme vuosittain kolme henkilöä tai tiimiä, jotka ovat tehneet erinomaista työtä strategian toteuttamisessa. Kategorioita on kolme: Halu tehdä tulosta, Erinomainen johtaminen ja Vahva yrityskuva. Voittajia voi ehdottaa kuka tahansa caverionilainen, ja Caverionin johto valitsee ehdotetuista voittajat kuhunkin kategoriaan.