Rekrytointi ja työnantajamielikuva

Tavoitteenamme on olla alamme halutuin työnantaja. Panostamme erityisesti nuorten opiskelijoiden ja valmistumassa olevien rekrytointiin tarjoamalla heille monipuolisia harjoittelu- ja työpaikkoja sekä kehittämällä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Kilpailu alan ammattiosaajista on alueittain verrattain kovaa. Olemme uusi yhtiö, jolle vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen on erityisen tärkeää.


Hyvistä huoltohenkilöistä ja asentajista on suurta pulaa etenkin alueilla, joilla alan työttömyysaste on alhainen. Sukupolvenvaihdos on käsillä nyt, kun suuret ikäluokat ovat jäämässä eläkkeelle. Lisäksi toimialamme käy läpi muutosta, jossa esimerkiksi digitalisaation ja automaation kehitys lisäävät tarvetta näiden alojen osaajille.

Pyrimme aktiivisesti saamaan palvelukseemme pätevimmät ja sopivimmat työntekijät. Haluamme myös pitää kiinni hyvistä työntekijöistämme ja motivoida heitä tarjoamalla mahdollisuuksia edetä uralla ja kehittää osaamistaan. Tavoitteenamme on kannustava ja oikeudenmukainen palkitseminen, jolla takaamme kilpailukykymme paikallisilla markkinoilla.

Harjoittelijaohjelmat tärkeä rekrytointiväylä

Henkilöstömme keski-ikä oli vuonna 2014 noin 42 vuotta. Noin 69 % henkilöstöstämme on 26−55-vuotiaita. Nuoria, alle 26-vuotiaita on palveluksessamme 12 % ja yli 55-vuotiaita 19 %.

Koemme tärkeäksi saada nuoret aktiivisesti mukaan työelämään ja haluamme antaa heille kokemusta työelämästä jo opiskelujen aikana.

Tarjoamme nuorille runsaasti kesätyö- ja harjoittelupaikkoja sekä vastaavia määräaikaisia työpaikkoja. Työllistimme vuonna 2014 eri maissa yhteensä yli 1 200 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa, mikä oli selvästi enemmän kuin edellisvuonna (2013: noin 800).

Harjoittelijaohjelmat ovat Caverionille tärkeä rekrytointiväylä. Moni parhaista ammattilaisistamme on aikanaan tullut yhtiöön harjoittelijana.

Työllistimme vuonna 2014 noin 1 200 kesätyöntekijää, opinnäytetyöntekijää ja harjoittelijaa.

 

Osallistumme alan koulutusohjelmien kehittämiseen

Tuemme yhteistyötä koulujen ja korkeakoulujen kanssa, jotta voimme kouluttaa tulevaisuuden työntekijöitä ja kehittää yrityksemme kuvaa työnantajana.

Suomen ulkopuolella oppisopimuskoulutus, jossa koulu- ja työskentelyjaksot vuorottelevat, on yleinen tapa tarjota opiskelijoille työharjoittelupaikkoja. Oppisopimukset ovat kestoltaan kolmesta neljään vuotta.

Osallistumme toimialoihimme liittyvien koulutusohjelmien kehittämiseen. Lisäksi oma henkilökuntamme opettaa oppilaitoksissa. Teemme yhteistyötä erityisesti kiinteistöteknisen alan ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Rakennamme vahvaa työnantajamielikuvaa

Olemme uusi yhtiö, jolle vahvan työnantajamielikuvan rakentaminen on erityisen tärkeää. Työntekijöidemme positiiviset kokemukset ovat hyvän työnantajamielikuvan perusta. Lisäksi teemme Caverionia tunnetuksi muun muassa osallistumalla oppilaitosten rekrytointimessuille ja järjestämällä opiskelijavierailuja. Olemme mukana erilaisissa kampanjoissa, jotka tekevät alaamme ja tapaamme toimia tunnetuksi.

Suomessa Caverion on ollut vuodesta 2013 mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Samalla sitoudumme hyvän kesätyön periaatteisiin, joita ovat muun muassa mielekäs työ ja kohtuullinen palkka, hyvä hakijakokemus, perehdytys ja ohjaaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Itävallassa Itävallan kauppakamari palkitsi Caverionin ineo 2014 -kilpailussa esimerkillisestä toiminnasta harjoittelijoidemme kouluttamisessa.


Alamme tarjoaa monipuolista ja vastuullista työtä, jota on tarjolla nyt ja tulevaisuudessa. Siksi haluammekin olla mukana tekemässä sitä tunnetuksi nuorille.

Saksassa olemme olleet vuodesta 2012 mukana kiinteistöteknisten palvelujen kunnossapidon alaa työpaikkana tunnetuksi tekevässä Möglichmacher (saks. "Mahdollistaja") -kampanjassa. Alan yritysten yhteisessä kampajassa jaetaan tietoa kunnossapitopalveluista toimialana sekä alan koulutus- ja uramahdollisuuksista.

Työnantajamielikuvamme kehittyi vuonna 2014 positiiviseen suuntaan. Suomessa ja Norjassa nousimme Universum -työnantajamielikuvatutkimuksessa sadan kiinnostavimman työnantajan joukkoon. Pohjoismaisessa listauksessa sijoituimme teknisen alan opiskelijoiden mielikuvissa 46. kiinnostavimmaksi yhtiöksi. Suomessa teknisten ja luonnontieteiden alan ammattilaiset mielsivät meidän olevan 63. ja opiskelijat 83. kiinnostavin yhtiö. Norjassa olimme opiskelijoiden mielestä 91. kiinnostavin työnantaja.

Norjassa Oslon kaupunki palkitsi Caverionin vuoden parhaana harjoittelijoita työllistävänä yhtiönä. Perusteluina olivat Caverionin palkkaamien harjoittelijoiden suuri määrä sekä se, että Caverion suhtautuu harjoittelijoihin vakavasti otettavana työvoimana, pitää harjoittelijoistaan hyvää huolta, seuraa heidän pärjäämistään työssä sekä tarjoaa heille tarvittavaa koulutusta. Lisäksi Caverionin pyrkimys rekrytoida naispuolisia harjoittelijoita perinteisesti miesvaltaisella alalla sai kiitosta.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Suomessa ja Norjassa nousimme Universum-tutkimuksessa sadan kiinnostavimman työnantajan joukkoon.