Henkilöstömäärän kehitys ja henkilöstön rakenne

Vuoden 2014 lopussa palveluksessamme oli 17 074 henkilöä 13 eri maassa. Henkilöstöstämme 58 % työskenteli huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa, 36 % projektiliiketoiminnassa ja 6 % hallinnollisissa tehtävissä. Henkilöstöstä 66 % oli työntekijöitä, ja 34 % oli toimihenkilöitä.

Kokonaisuudessaan henkilöstön määrä väheni tammi−joulukuun aikana 599 henkilöllä eli
3 %. Eniten henkilöstömäärä väheni Norjassa, jossa vuoden 2014 lopussa palveluksessamme oli 665 henkilöä vähemmän kuin edellisvuoden lopussa (-19 %).

Henkilöstömäärä kasvoi kokonaisuutena Itä-Euroopan maissa (Venäjä, Viro, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Tšekki). Näissä maissa lisäystä oli yhteensä 247 henkilöä
(+19 %). Caverion myi tammikuussa 2015 liiketoimintansa Romaniassa, joten vuoden 2015 alusta meillä on henkilöstöä 12 maassa.

Uusia rekrytointeja tehtiin koko konsernissa yhteensä 1 946, mikä tarkoittaa, että vuoden 2014 lopussa 11 % henkilöstöstä oli vuoden 2014 aikana rekrytoituja. Eniten uusia henkilöitä rekrytoitiin Suomessa ja Ruotsissa. Uusista rekrytoinneista yli kolmannes
(36 %) oli Suomessa ja viidennes (21 %) Ruotsissa. Suhteessa henkilöstömäärään rekrytointeja tehtiin runsaasti myös Tanskassa, jossa neljäsosa (25 %) henkilöstöstä oli tullut taloon kuluneen vuoden aikana.

Muutokset henkilöstömäärässä liittyivät Caverionissa käynnissä olevaan muutokseen yhtenäiseksi palvelu- ja projektiyhtiöksi. Organisaatiorakenteita uudistetaan kaikissa divisioonissa niin, että ne tukevat yhteistä toimintamalliamme. Vuonna 2014 rakenteita oli jo uudistettu osassa divisioonista.

Pyrimme aina löytämään irtisanomisille vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi sisäisin siirroin ja eläkejärjestelyin sekä päättämällä määräaikaisia sopimuksia ja toteuttamalla väliaikaisia lomautuksia.

Kiinnitämme erityistä huomiota yhteistoiminnan kehittämiseen yhtiön ja henkilöstön välillä. Yhteistoimintaa on paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. EWC (European Works Council) -sopimus on perusta Caverionin sisäiselle kansainväliselle yhteistyölle. Tavoitteena on edistää yhteistyötä, tiedon jakamista ja mielipiteenvaihtoa konsernin johdon ja henkilöstön välillä. EWC kokoontuu 3 kertaa vuodessa eri kokoonpanoilla. Caverionin ensimmäinen EWC pidettiin kesäkuussa Helsingissä, ja siihen osallistui 22 henkilöstön edustajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Saksasta, Itävallasta ja Liettuasta.

Olemme sitoutuneet tasa-arvoiseen kohteluun

Eettiset liiketoimintaperiaatteemme määrittävät, ettemme salli minkäänlaista syrjintää, kuten ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, yhteiskunnalliseen asemaan, uskontoon, fyysiseen tai psyykkiseen haittaan, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää syrjintää.

Alamme on ollut perinteisesti miesvaltainen, mutta haluamme osaltamme olla mukana tekemässä sitä houkuttelevammaksi myös naisille.

Naisten osuus henkilöstöstämme, johtoryhmästämme ja hallituksestamme pysyi kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Koko henkilöstöstämme 10 % (2013: 10 %) on naisia. Johtoryhmässämme naisten osuus oli 14 % (15 %) ja hallituksessa 40 % (40 %).  


Avainlukuja

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Osuus henkilöstön kokonaismäärästä kyseisessä maassa.