Caverion työnantajana

Toimimme henkilöstövaltaisella toimialalla. Noin 17 000 työntekijäämme 12 maassa ovat arvokkainta pääomaamme ja menestyksemme perusta – ovathan osaavat ihmiset ratkaisevassa asemassa täyttäessämme asiakkaidemme tarpeita. Panostamme erinomaiseen johtamiseen, joka on yksi Caverionin kuudesta strategisesta painopisteestä ja keskeinen kannattavan kasvumme mahdollistaja.
 

Tavoitteenamme on olla toimialamme halutuin työnantaja. Panostamme erityisesti suorituksen johtamiseen, jatkuvaan oppimiseen koko työuran aikana, oikeudenmukaiseen ja kannustavaan palkitsemiseen sekä turvalliseen työympäristöön ja työhyvinvointiin. Varmistamme, että osaavat henkilöt työskentelevät oikeilla paikoilla ja tarjoamme heille mahdollisuuden uralla etenemiseen myös kansainvälisesti. Kehitämme vahvaa asiakaspalvelukulttuuria.

Tavoitteenamme on olla toimialamme halutuin työnantaja.

 

Keskeistä vuonna 2014

  • Rakensimme identiteettiämme uutena yhtiönä. Kehitimme yhtenäistä palvelukulttuuria, sillä tavoitteenamme on tulla tunnetuksi eurooppalaisena palveluyhtiönä.
  • Rekrytoimme avainhenkilöitä konsernin johtoryhmään, divisioonien johtoon sekä konsernitoimintoihin. Lisäksi kartoitimme sisäisesti avainosaajiamme.
  • Panostimme vahvasti myös nuoriin osaajiin. Työllistimme eri maissa yhteensä yli 1 200 kesä- ja opinnäytetyöntekijää sekä harjoittelijaa, mikä oli huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna (2013: noin 800).
  • Rakensimme HR:n yhteistä toimintamallia, henkilöstöprosesseja ja -tietojärjestelmiä.
  • Toteutimme ensimmäisen henkilöstötutkimuksemme, johon henkilöstömme osallistui aktiivisesti, vastausprosentin ollessa 78. Tulokset olivat yleisesti ottaen myönteisiä: 86 % kertoi nauttivansa työstään ja 75 % oli kokonaisuudessa tyytyväinen Caverioniin työpaikkana.
  • Jatkoimme työturvallisuutta tukevan kulttuurin ja toimintatapojen kehittämistä. Kehitimme muun muassa ylimmän johdon osaamista ennakoivan turvallisuustyön johtamisessa. Tapaturmataajuus (poissaoloon johtavien työtapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohden) pysyi vakaalla tasolla ja oli 10 vuonna 2014 (2013: 9, 2012: 11).