Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys

Vastaamme asiakkaiden tarpeisiin varmistamalla, että palvelumme on hyvää ja laadukasta. Asiakastyytyväisyys on toimintamme lähtökohta. Ammattitaitomme ja osaamisemme, paikallinen läsnäolomme, työmme korkea laatu, tehokas toimintamme sekä asiakaspalveluasenteemme ovat kantavia periaatteita, joilla pyrimme pitämään asiakkaamme tyytyväisinä.


Caverionilla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta. Asiakkaamme edustavat kaikkia sektoreita: julkista sektoria, teollisuutta, kiinteistöjen omistajia ja kehittäjiä, kiinteistöjen käyttäjiä ja rakennusliikkeitä.

 

 

Lisäarvoa asiakkaalle

Tarjoamme asiakkaillemme palveluja, joiden ansiosta heidän rakennuksensa, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat paitsi energia- ja kustannustehokkaita myös kestäviä, toimivia ja turvallisia. Tavoitteena on tarjota asiakkaalle aina paras mahdollinen ratkaisu tämän tarpeisiin räätälöitynä.

Luomme lisäarvoa asiakkaalle tarjoamalla osaamistamme teknisten järjestelmien integroinnista: laajan, kaikki tekniset osa-alueet kattavan osaamisemme ansiosta voimme taata asiakkaillemme, että kohteen tekniset järjestelmät muodostavat aina yhteensopivan ja toimivan kokonaisuuden. Oma suunnittelumme ja tuotekehityksemme varmistavat, että ratkaisut ovat toimivia toteutusvaiheessa ja myös kunnossapitovaiheen vaatimukset on huomioitu.

Asiakkaat odottavat meiltä:

  • Terveelliset ja toimivat olosuhteet
  • Laatua kohtuulliseen hintaan
  • Kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten energiankäytön tehostaminen
  • Ammattitaito ja asiantuntemus. Uusia, kehittyneitä ratkaisuja, tuotekehitystä.
  • Luotettavuus ja hyvien eettisten periaatteiden mukainen toiminta. Palvelu, joka vastaa sovittua ja pysyy aikataulussa.
  • Sujuva vuorovaikutus
 

Korkea laatu ja asiakkaiden tarpeiden tuntemus ovat keskeisiä syitä sille, että asiakkaamme ovat halunneet jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä kanssamme. Pitkät palvelusopimukset, asiakkuudet ja kumppanuudet kertovat, että toimintamme laatuun luotetaan. Teemme asiakkaidemme kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä muun muassa työturvallisuudessa.

ESCO- ja EPC -energiansäästöhankkeissa tarjoamme alalle harvinaista laajaa säästötakuuta. Toimintamme laatu on ehdoton edellytys sille, että voimme antaa ratkaisuillemme ja palveluillemme takuun jopa 20 vuoden elinkaaren ajaksi. Luottamuksesta kertovat myös saamamme tilaukset: vuoden 2014 tilauskantamme kasvoi 7 % edellisvuodesta.

Patentteja ja palkintoja tuotekehityksestä

Kehitämme tuotteitamme ja palveluitamme jatkuvasti voidaksemme vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

Saksan Aachenissa sijaitsevassa omassa tutkimuskeskuksessamme keskitymme erityisesti vaativien ilmanvaihtoon, jäähdytykseen ja lämmitykseen liittyvien tuotteiden valmistukseen ja tuotekehitykseen. Tutkimuskeskuksen lisäksi tuotekehitystyötä tehdään divisioonissamme.

Jätimme vuoden aikana 10 patenttihakemusta, joista 9 Saksassa ja 1 Suomessa. Patenttihakemukset liittyivät erityisesti ilmanvaihto-, ilmastointi- ja turvallisuusratkaisuihin.

Suomessa Caverion oli mukana kehittämässä Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon saanutta huoneistokohtaista sammutusjärjestelmää, joka parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuutta.

Norjassa Caverionin KlimaTak-alakattoelementti (eng. ClimaCeil), jonka olemme tuoneet markkinoille ja useita vuosia sitten, voitti Oslon ja Bergenin kaupunkien järjestämän kilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja koulujen sisäilman laadun ja ilmastointijärjestelmien kehittämiseksi.

Caverionin investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan olivat vuonna 2014 noin 9,6 miljoonaa euroa eli 0,4 % liikevaihdosta. (2013: 12,7 miljoonaa euroa eli 0,5 % liikevaihdosta).

Suomessa saimme Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon. Norjassa KlimaTak-ratkaisumme voitti Oslon ja Bergenin kaupunkien järjestämän kilpailun.

 

Yhtenäiset toimintatavat parantavat toimintamme laatua

Varsinaiset T&K-investoinnit eivät sisällä toimintamme laadun kannalta keskeistä osaa kehittämistyötämme, joka liittyy oman toimintamme tehostamiseen.

Tavoitteenamme on, että erinomainen laatu näkyy kaikessa toiminnassamme asiakkaan ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien. Siksi koemme tärkeäksi kehittää ratkaisujemme ja palvelujemme lisäksi myös omia, sisäisiä prosessejamme, työkalujamme ja toimintatapojamme.

Teimme vuonna 2014 mittavaa työtä yhtenäisen toimintamallin, yhtenäisten prosessien ja yhteisten sovellusten kehittämiseksi. Käynnistimme myös hankkeen palvelujemme kaupallistamiseksi.

Suomessa konserniimme kuuluva Botnia Mill Service sai neljän tähden tunnustuksen laadukkaasta toiminnastaan Laatukeskuksen Recognised for Excellence -kilpailussa. Siinä etsitään Suomen laadukkaimpia organisaatioita ja parhaiten strategiaansa toteuttaneet ja suorituskykyään kehittäneet organisaatiot palkitaan. Botnia Mill Servicen liiketoiminnan keskeisiä vahvuuksia olivat raadin mukaan kyky tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, henkilöstön kyvykkyyden kehittäminen, johtamisen ketteryys sekä osaava henkilöstö.

Sitoutunut henkilöstö on hyvän palvelun edellytys

Jokainen caverionilainen on omalta osaltaan vastuussa laadukkaasta toiminnasta: Caverion on juuri niin ammattitaitoinen, luotettava ja hyvä yhteistyökumppani kuin millaiseksi asiakas kokee työmme. Sitoutunut henkilöstö on laadukkaan toiminnan edellytys.

Tarjoamme henkilöstöllemme koulutusta muun muassa asiakaspalvelussa. Esimerkiksi Suomessa järjestämme huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnassa työskentelevälle henkilöstöllemme 10+ Asenne ratkaisee -valmennusta, jolla varmistamme hyvän työn näkymisen asiakkaan arjessa ja tuemme yhdessä sovittujen toimintatapojen kehittymistä. Valmennus päättyy ns. Palvelupassikokeeseen, jossa osallistujan tulee osoittaa sisäistäneensä hyvän palvelun perussäännöt ja sitoutuneensa toimimaan niiden mukaiseksi. Ohjelma on ollut menestys, ja tavoitteena on tulevaisuudessa hyödyntää konseptia myös muissa toimintamaissamme.


Keräämme järjestelmällisesti palautetta

Keräämme asiakaspalautetta toiminnastamme ja kehitämme sen avulla toimintaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Asiakaspalautetta kerätään järjestelmällisesti projekti- ja sopimuskohtaisesti. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kaikkialla liiketoiminnassamme, mutta toteutustapa sekä laajuus vaihtelevat maittain ja yksiköittäin. Joissain maissa toteutetaan pienempiä, tiettyä toimitusta koskevia tutkimuksia viikoittain ja laajempia, asiakkaan yleistä tyytyväisyyttä kartoittavia tutkimuksia kerran vuodessa. Osassa maista nämä tutkimukset toteutetaan kerran vuosineljänneksessä tai kaksi kertaa vuodessa. Asiakastyytyväisyystutkimukset sisältyvät usein palvelusopimuksen ehtoihin.

 

 10

patenttihakemusta vuonna 2014

 
ISO 9001
-laatusertifikaatti kattoi

100 %

liikevaihdostamme