Projektiliiketoiminnan toimintamalli ja palvelut

Suunnittelemme ja toteutamme teknisiä järjestelmiä ja prosesseja sekä uusiin että vanhoihin kiinteistöihin ja teollisuuslaitoksiin. Toimitustemme laajuus vaihtelee yksittäisistä ratkaisuista aina kohteen kaiken teknologian kattaviin kokonaistoimituksiin. Projektin toteutuksen lisäksi palvelumme kattavat projektin johtamisen, suunnittelun ja hankekehityksen sekä asiantuntijapalvelut.

Projektiliiketoimintamme koostuu pääosin suuresta määrästä pienempiä projekteja, joiden yksittäinen arvo on tyypillisesti muutaman miljoonan euron luokkaa. Suurimmat kohdemarkkinamme ovat Keski-Euroopassa, etenkin Saksassa, jossa olemme myös toteuttaneet euromääräisesti suurimmat hankkeemme. Vuonna 2014 suurin hankkeemme Saksassa oli arvoltaan yli 30 miljoonaa euroa. Suurimmat hankkeet sisältävät usein projektin totetuksen lisäksi projektin johtamista sekä suunnittelua. Pohjoismaissa Caverionin liiketoiminta painottui enemmän pienempiin projektitoimituksiin sekä huoltoon ja kunnossapitoon, ja vuonna 2014 suurimmat hankkeet olivat yksittäiseltä arvoltaan 2−11 miljoonan euron luokkaa.

Erikoisosaamista asiakkaan toiminnan tehostamiseksi

Tarjoamme kiinteistöjen teknisiin järjestelmiin ja teollisuuden prosesseihin liittyviä asiantuntijapalveluita. Kehitämme toimivaa, turvallista sekä energia- ja kustannustehokasta teknologiaa ja ratkaisuja asiakkaan toiminnan tehostamiseksi. Analysoimme, kehitämme ja optimoimme teknisten järjestelmien toimintaa. Tarjoamme energiatehokkuuteen liityviä neuvontapalveluja ja autamme asiakastamme valitsemaan kohteeseen oikeanlaiset, tarvittaessa myös ympäristösertifikaattien vaatimukset täyttävät järjestelmät.

Hyödynnämme edistyneitä ratkaisuja kiinteistön olosuhteiden ennustamiseksi ja mallintamiseksi. Suunnittelun pohjana voidaan myös käyttää kiinteistöautomaation kautta asiakaskohteistamme saatua tietoa.

Oman tutkimus- ja kehityskeskuksemme sekä omien tuotteiden ja tuotekehityksemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa yksilöllisesti vastaavia ratkaisuja. Yhtiömme oma T&K-keskus Saksan Aachenissa on erikoistunut vaativien ilmastointiin, viilennykseen ja lämmitykseen liittyvien tuotteiden kehittämiseen. Tämän lisäksi T&K-työtä tehdään osana liiketoimintaa divisioonissamme.

Vuonna 2014 jätimme 10 ratkaisujamme koskevaa patenttihakemusta. Suomessa toimme markkinoille uutena tuotteena huoneistokohtaisen sammutuslaitteiston. Muut patenttihakemukset liittyivät pääosin ilmastointiin, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen sekä muun muassa olomuotoa muuttavia materiaaleja (phase change materials) hyödyntäviin ratkaisuihin.

Lue lisää: Asiakkaat, laatu ja T&K


Oma suunnittelu ja hankekehitys takaavat korkean laadun

Suunittelu ja hankekehitys -palvelualueellamme tarjoamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja, joiden suunnittelussa on huomioitu projektin toteutusvaiheen sekä kunnossapidon vaatimukset.

Teknisten järjestelmien integrointi on Caverionin ydinosaamista. Laajan, kaikki tekniset osa-alueet kattavan osaamisemme ansiosta voimme taata asiakkaillemme, että kohteen tekniset järjestelmät muodostavat aina yhteensopivan ja toimivan kokonaisuuden.

Oma suunnittelu ja hankekehitys takaavat projektitoimituksen korkean laadun ja vähentävät siihen liittyviä riskejä. Kun olemme mukana projektin alusta lähtien, voimme vaikuttaa järjestelmien valintaan ja siten välttää turhaa uudelleensuunnittelua asennusvaiheessa. Projektin toteutusvaihe nopeutuu, kun suunnittelua ja asennustöitä voidaan tehdä osittain samanaikaisesti.

Hyödynnämme osassa projekteistamme rakennusten tietomallinnusta (Building Information Model, BIM), joka mahdollistaa rakennusten ja talotekniikkajärjestelmien 3D-mallintamisen sekä eri järjestelmien simuloinnin. Mallintamalla kohteen teknisiä järjestelmiä voimme testata kohteeseen valittujen järjestelmien käytännön toimivuutta ja yhteensopivuutta jo projektin suunnitteluvaiheessa. Tietomallinnus myös säästää kustannuksia ja lyhentää asennusaikaa projektin toteutusvaiheessa sekä mahdollistaa esivalmistuksen entistä laajemman hyödyntämisen. Vuonna 2014 hyödynsimme tietomallinnusta muun muassa LVI- ja sähköistysjärjestelmien toimituksessa Huddingen sairaalan koulutuskeskukselle Ruotsissa.

Caverionilla on kyky toimittaa laajoja, useiden teknisten järjestelmien integrointia käsittäviä projekteja, jotka sisältävät myös suunnittelua ja hankekehitystä sekä projektin johtamista.

 

Ammattimainen projektinjohtaminen on edellytys onnistuneelle toteutukselle

Caverionilla on pitkä, vuosikymmenien mittainen kokemus projektin johtamisesta eri asiakassegmenteillä. Ammattitaitoinen projektinjohtaminen takaa, että laatu, kustannukset ja toimitusaika ovat tasapainossa.

Yhteiset prosessit ja työkalut varmistavat, että työmme laatu on aina korkeatasoista. Projekteihin liittyvät toimintaohjeemme on kirjattu nk. projektin johtamisen käsikirjaan, joka osaltaan takaa yhtenäiset prosessit ja korkean laadun projektista tai maasta riippumatta. Koulutuksella varmistamme, että tietotaito siirtyy kokeneilta projektijohtajiltamme nuoremmille.

Panostamme entistä enemmän projektien valvontaan ja seurantaan, jolloin riskeihin ja mahdollisiin poikkeamiin laadussa, kustannuksissa tai aikatauluissa voidaan puuttua aikaisessa vaiheessa. Kaikki toimenpiteet dokumentoidaan ja tallennetaan siten, että ne ovat helposti asiakkaan tarkistettavissa. Tämä koskee koskee myös alihankkijoitamme. Projektiin liittyvistä merkittävistä muutoksista raportoidaan eteenpäin ylemmälle tasolle. Suurimmille projekteille olemme asettaneet erilliset ohjausryhmät.


Asennustyöt asiakkaan tarpeiden mukaisesti

Tarjoamme projektin toteutusta, eli teknisten järjestelmien asennuspalvelua asiakkaan tarpeiden mukaisesti yksittäisistä järjestelmistä kohteen kaiken tekniikan sisältäviin kokonaisratkaisuihin.

Huolellinen suunnittelu, materiaalien ja komponenttien oikea-aikainen hankinta sekä oma ammattitaitoinen henkilöstö takaavat tehokkaan ja laadukkaan toteutuksen. Pidämme hyvää huolta työturvallisuudesta työmaillamme, ja olemme siinä alamme edelläkävijöitä.

Tavoitteenamme on lisätä omien esivalmisteiden käyttöä projektitoteutuksissamme. Saksan Aachenissa sijaitsevassa tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessamme valmistetaan ilmanvaihtoon, jäähdytykseen, lämmitykseen ja puhdasilmaratkaisuihin liittyviä esivalmisteita. Esivalmistus tehostaa asennustyötä työmaalla, varmistaa tasaisen laadun ja parantaa asentajien työturvallisuutta.

Vahvaa osaamista teollisuus- ja tuotantoprosesseissa

Taloteknisten järjestelmien ohella Caverion tarjoaa myös teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimituksia teollisuudelle. Autamme asiakkaitamme tuottavampaan ja turvallisempaan tuotantoon tarjoamalla teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimituksia kaikilla teollisuudenaloilla. Projektitoimituksemme teollisuudelle kattavat suunnittelun ja hankekehityksen, materiaalitoimitukset, esivalmistuksen omilla konepajoilla sekä projektin johtamisen sekä asennuksen.

Myös teollisuuden projektitoimituksemme perustuvat vahvaan suunnitteluosaamiseen sekä pitkälle vietyyn esivalmistukseen. Valmistamme kolmella konepajallamme Suomessa ja Ruotsissa teollisuuden esivalmisteita, kuten putkistoja, säiliöitä ja kattiloita, joita toimitetaan projekteihin myös ympäri maailmaa. Olemme Pohjois-Euroopan markkinajohtaja korkeapaineputkistojen toimittajana.

Suurin osa teollisuuden investointiprojekteistamme toteutetaan asiakkaillemme Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi toimitamme kiinteistöteknisiä järjestelmiä kuten sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmiä teollisuuden asiakkaille myös muissa toimintamaissamme.

Taloteknisten järjestelmien ohella tarjoamme myös teknisten järjestelmien ja prosessien projektitoimituksia teollisuudelle.

 

Frankfurt saa takaisin maamerkkinsä

 

 

Esimerkkejä omista ratkaisuistamme ja tuotteistamme:

  • LuxCool- ja ClimaCeil-alakattoelementit, joihin on yhdistetty toimistotiloissa tarvittavaa tekniikkaa: muun muassa valaistus, lämmitys, jäähdytys, ilmastointi sekä niiden säätö ja ohjaus.
  • Caverion Niagara- ja Caverion Pyramid -automaatiojärjestelmät
  • Krantz-tuotemerkki (ilmanvaihto-, jäähdytys-, lämmitys- ja puhdasilmaratkaisut)
  • CleanPlus (puhdastilateknologiat)
  • Automaattinen huoneistokohtainen sammutusjärjestelmä
  • Olomuotoa muuttaviin materiaaleihin (phase change materials, PMC) perustuvat ratkaisut ja tuotteet, jotka vähentävät jäähdyttimien tarvetta ja lisäävät kiinteistön energiatehokkuutta