Kilpailuedut projektiliiketoiminnassa

  • Teknologinen erikoisosaaminen sekä laajat palvelut, jotka kattavat kaikki talotekniikan osa-alueet läpi kiinteistön tai teollisuuslaitoksen elinkaaren. Kunnossapidossa hankittua kokemusta voidaan hyödyntää myös projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • Osaaminen teknisten järjestelmien integroinnissa takaa, että erilliset järjestelmät muodostavat yhdessä toimivan kokonaisuuden.
  • Erikoisosaamista vaativien kiinteistöjen teknologioissa (muun muassa sairaalat, laboratoriot ja puhdastilat).
  • Oma tuotekehitys mahdollistaa kunkin asiakkaan tarpeiden mukaiset ratkaisut.
  • Pitkä, vuosikymmenien kokemus eri asiakassegmenteille toteutetuista projekteista sekä näyttöä laajoista, useita järjestelmiä käsittävistä projekteista, jotka ovat pitkäkestoisia sekä vaativat paljon resursseja.
  • Läsnäolo 12 maassa mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen joustavasti yli maarajojen.