Projektiliiketoiminta 

Markkinatilanne oli vakaa yleisestä talouden tilanteesta ja epävarmuudesta huolimatta, ja saimme useita suuria, usean miljoonan euron tilauksia. Projektiliiketoiminnan kannattavuuden tehostaminen eteni.

Keskeistä vuonna 2014

  • Projektiliiketoimintamme liikevaihto oli 1 109 miljoonaa euroa
   (2013: 1 134 milj. e)  eli 46 % konsernin kokonaisliikevaihdosta (45 %).
  • Yleinen markkinatilanne oli vakaa yleisestä talouden tilanteesta ja epävarmuudesta huolimatta. Suomessa osa asiakkaistamme joutui lykkäämään projektejaan, mutta saimme myös joitakin uusia suuria tilauksia. Ruotsissa projektimarkkinat olivat vakaat ja myös Norjassa projektimarkkinoiden toimintaympäristö oli hyvä. Saksassa kysyntä pysyi suotuisana. 
  • Saimme useita suuria, yli 10 miljoonan euron tilauksia Saksassa ja Norjassa sekä muita useiden miljoonien arvoisia tilauksia myös muissa maissa.
  • Projektitoimintojen kannattavuuden parantamistoimet etenivät hyvin. Koko projektikantaa tarkasteltiin lähemmin, ja projektien kustannusarvioita ja varauksia tarkistettiin. Suurin osa heikosti kannattavista projekteista saatettiin loppuun.
  • Kehitimme yhteisiä projektiliiketoiminnan prosesseja ja otimme käyttöön kaikille divisioonille yhteisen toimintamallin. Määritimme uudet valtuudet sopimusten hyväksymiselle. Projektien valintaan kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota muun muassa kannattavuuden ja riskien suhteen, ja projektin jokaista vaihetta seurataan entistä tarkemmin. Lisäksi kehitimme yhtenäistä prosessia projektien myyntiin ja yhtenäistimme hankintoihin liittyviä toimintatapoja, prosesseja ja organisaatioita. Divisioonissa vaativiin projekteihin liittyvää erityisosaamista keskitetään niitä varten perustettaviin toimistoihin. Osassa divisioonista rakenteita uudistettiin jo katsausvuoden aikana.
  • Näkymät vuodelle 2015: Teknisen asennusliiketoiminnan odotetaan pysyvän vakaana. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä. Kiinteistöjen ja teollisuuden suurten uusien tarjousten odotetaan lisääntyvän vuoden aikana. Tarjoustoiminnassa on nähtävissä myönteisiä merkkejä etenkin julkisella sektorilla ja teollisuudessa. Alhaisen korkotason ja rahoituksen saatavuuden odotetaan tukevan investointeja. Talotekniikan kokonaistoimitusten suunnittelun ja toteutuksen kysynnän odotetaan kehittyvän suotuisasti erityisesti suurissa ja teknisesti vaativissa projekteissa.

Uusia sopimuksia

Henninger Turm, Frankfurt am Main, Saksa. Caverion toimittaa 40-kerroksisen uuden asuinkiinteistön kaiken talotekniikan ja toimii hankkeen teknisenä pääurakoitsijana. Sopimus sisältää suunnittelun ja hankekehityksen, projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Sopimuksen arvo 33 milj. e. Lue lisää

Deutsche Rentenversicherung Bund, Saksa. Lämmitys-, jäähdytys-, viemäröinti-, ilmanvaihto- sekä turvallisuus- ja palontorjuntajärjestelmien toimitus Saksan eläkevakuutusliiton hallintorakennukseen. Hanke sisältää projektin toteutuksen ja johtamisen. Sopimuksen arvo 15,6 milj. e. Lue lisää

Wintershallin toimisto, Stavanger, Norja. Teknisten järjestelmien kokonaistoimitus sisältäen asiantuntijapalvelut, suunittelun ja hankekehityksen, projektin toteutuksen ja projektin johtamisen. Kohteen energiatehokkaat ratkaisut täyttävät BREEAM NOR
-standardin vaatimukset luokassa Erinomainen. Sopimuksen arvo 11 milj. e. Lue lisää

Baxter, Krems, Itävalta. Talotekniikan toimitus teollisuusasiakas Baxterin tuotantotiloihin sisältäen muun muassa puhdastilojen teknologiaa. Sopimus kattaa projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Sopimuksen arvo on yli 11 milj.e. Lue lisää

Sør-Trøndelandin korkeakoulu, Norja. Talotekniikan kokonaistoimitus uuteen teknologiarakennukseen, joka rakennetaan passiivitalovaatimusten mukaiseksi. Sopimuksen arvo on 9 milj. e ja se sisältää suunnittelun ja hankekehityksen, projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Lue lisää

Huddingen sairaala, Tukholma, Ruotsi. Lämmitys-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmien toimitus sairaalan uuteen koulutuskeskukseen. Sopimuksen arvo on noin 6,8 milj. e ja se sisältää asiantuntijapalvelut sekä projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Lue lisää

Puijon sairaala, Kuopio, Suomi. Säde-rakennuksen LVI- ja jäähdytysratkaisujen toimitus. Sopimuksen arvo on noin 4 milj. e sisältäen suunnittelun ja hankekehityksen, projektin johtamisen ja projektin toteutuksen. Lue lisää

Fortum, Loviisan ydinvoimalaitos, Suomi. Jäähdytystornien teräsrakenteiden ja putkistojen sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmien asennukset. Sopimuksen arvo
2 milj. e. Lue lisää


Vanhasta rakennuksesta energiatehokas passiivitalo

 
Vuoden 2014 liikevaihto

1 109

milj. e
(2013: 1 134 milj. e)

 
Osuus konsernin liikevaihdosta

46 %

(2013: 45 %)

 
Henkilöstön määrä

6 135