Jätteestä sähköä ja kaukolämpöä

Caverion on toimittanut Vantaan uuteen jätevoimalaan noin 23 kilometriä teollisuusputkistoja ja siten auttanut Vantaan Energiaa täyttämään sille asetetut tiukat ympäristövaatimukset. Uuden laitoksen myötä päästöt vähenevät noin 20 %.

Uusi jätevoimalaitos tuottaa noin puolet Vantaan vuotuisesta lämmön- ja sähköntarpeesta. Laitoksessa poltetaan jätettä 340 000 tonnia vuodessa, josta laitos tuottaa noin 920 GWh kaukolämpöä ja 600 GWh sähköä. Laitoksen hyötysuhde, 95 %, edustaa Euroopan tasolla ykkösluokkaa sähkön ja lämmön yhteistuottajana.

Voimalan taustalla on EU:n jätedirektiivin kiristys. Vuoden 2016 jälkeen kaatopaikalle ei enää saa viedä eloperäistä jätettä. Vain epäorgaaninen jäte, jota ei voi polttaa tai kierrättää päätyy kaatopaikalle.

Caverionin toimitus sisälsi teollisuusputkistojen suunnittelun, esivalmistuksen ja asennuksen. Esivalmistuksella toimitusaika lyheni ja itse työmaalla asennukseen tarvittiin vähemmän työvoimaa.

Vantaan jätevoimala

Palvelualueet: Projektin toteutus, Projektin johtaminen

Tekniset järjestelmät: Teollisuusputkistot (korkeapaine- ja alipaineputkistot)

Ajankohta: 2011−2014

Koko: 23 km teollisuusputkistoja

Sopimuksen arvo: Ei julkistettu