Huollon ja kunnossapidon toimintamalli ja palvelut

Caverion tarjoaa huoltoa ja kunnossapitoa yksittäisestä huoltokäynnistä aina kokonaisvaltaiseen kiinteistön kunnossapitoon ja elinkaaripalveluihin.

 

Ylös arvoketjulla

Tekninen huolto ja kunnossapito perusta laajemmille palveluille

Kiinteistöjen ja teollisuuden prosessien tekninen huolto ja kunnossapito on ydinosaamistamme, jota olemme tarjonneet asiakkaillemme jo usean vuosikymmenen ajan. Se on myös perusta laajemmille kunnossapitopalveluillemme: palveluiden johtamiselle sekä elinkaarihankkeille ja -palveluille.

Ennakoiva, suunniteltu kunnossapito on kiinteistön ja teollisuuslaitoksen arvon säilymisen ja pitkän aikavälin kustannustehokkuuden kannalta ensisijainen vaihtoehto, mutta asiakkaamme saa meiltä myös korjaavaa huoltoa lyhyin vasteajoin.

ServiFlex on ennakoivan huollon konseptimme, jossa asiakkaamme voivat joustavasti koota yli sadan erillisen palvelun valikoimasta yhdellä sopimuksella omiin tarpeisiinsa sopivat kunnossapitopalvelut. Sopimus voi sisältää yksittäisen teknisen järjestelmän kunnossapidon tai kohteen kaikki tekniset järjestelmät.

Kunnossapidon prosessit ovat vakioituja ja laatuvarmistettuja, jolloin voimme aina taata palvelun laadun kohteesta riippumatta. Asiakas asettaa kunnossapidon tavoitteet, ja yksi yhteyshenkilö Caverionilta huolehtii lopusta: palveluista kaikilla sopimukseen sisältyvillä teknisillä osa-alueilla, kunnossapidon tarpeen ennakoinnista, aikataulutuksesta ja seurannasta sekä viranomaisraportoinnista.

Ennakoiva huolto vähentää akuuttien häiriöiden määrää, pidentää teknisten järjestelmien käyttöikää ja ylläpitää kohteessa optimoidut olosuhteet. Se helpottaa käyttökustannusten ennakointia, vähentää asiakkaan hallinnointikustannuksia ja auttaa säilyttämään kiinteistön arvon. Palvelujen sisältö on tarkasti kuvattu, ja tarpeen vaatiessa uusien palveluiden lisääminen sopimukseen on asiakkaalle vaivatonta ennalta sovitun hinnaston perusteella.

Palveluiden johtaminen on parhaimmillaan laajaa kumppanuutta

Tavoitteenamme on sisällyttää sopimuksiimme myös entistä enemmän palveluiden johtamista. Tällä hetkellä Caverionilla on yhteensä noin sata palvelujen johtamisen kattavaa sopimusta. Asiakkaita on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Pidämme kokonaisvaltaisesti huolta kiinteistön arvosta tarjoamalla laajan valikoiman teknisiä ja muita kiinteistöön liittyviä palveluita. Johtamalla näitä palveluita tehokkaasti varmistamme palvelun laadun ja pidämme käyttökustannukset kurissa.

Palveluiden johtamisen sopimuksiin liittyy vastuu muun muassa sovituista olosuhteista, turvallisuudesta ja energiankäytöstä sekä taloudellista vastuuta kuten esimerksi budjettivastuuta.

Tekniset palvelut ovat ydinosaamistamme, ja näitä palveluita tuotamme itse. Lisäksi voimme tarjota esimerkiksi turvallisuus-, vastaanotto- ja siivouspalveluita alihankintana. Asiakkaamme voivat myös ulkoistaa koko kunnossapitonsa Caverionille. Esimerkiksi Kemijoki Oy ulkoisti vuonna 2014 Suomessa 16 vesivoimalaitoksensa käyttö- ja kunnossapitopalvelut Caverionille.

Oikein kunnossapidetyn kiinteistön vuokra- ja jälleenmyyntiarvo säilyy tai jopa kasvaa. Energiakustannuksia voidaan vähentää jopa 30 prosentilla. Rahaa säästyy myös palveluiden alhaisempien hallinnointikustannuksien myötä. Lisäksi asiakas hyötyy Caverionin hyvistä hankinta- ja alihankintaverkostoista.

Kohteissa hyödynnetään usein kiinteistöautomaatiota. Kun asiakkaan kiinteistöt on liitetty Caverionin etähallintaan, tehostuu teknisten järjestelmien toiminta ja energiankäyttö entistään.

Esimerkki palveluiden johtamisen sopimuksesta

 

 

Elinkaarihankkeet ja -palvelut sisältävät kaikki palvelualueemme

Laajimmillaan Caverion voi ottaa täyden vastuun asiakkaan kiinteistön tai teollisuuslaitoksen elinkaaresta: teknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta sekä huollosta ja kunnossapidosta läpi vuosikymmenten. Elinkaarihanke sisältää palvelua kaikilta seitsemältä palvelualueeltamme niin projektiliiketoiminnassa kuin myös huollossa ja kunnossapidossa.

 

 

 

 

Tarjoamme elinkaarihankkeita sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkaillemme ja toteutamme niitä erilaisilla sopimus- ja rahoitusmalleilla, muun muassa Public Private Partnership -mallilla (PPP).


ESCO- (Energy Service Company) ja EPC (Energy Performance Contracting) -energiansäästöhankkeet ovat esimerkkejä elinkaarihankkeistamme, joissa takaamme asiakkaalle energiansäästön sekä tehokkuuden, toimivuuden, turvallisuuden sekä sovitut olosuhteet jopa yli 20 vuoden pituisen sopimuskauden ajan.

Hanke alkaa yleensä kiinteistön energiankäytön analysoinnista, jonka pohjalta kohteelle tehdään yksityiskohtainen suunnitelma järjestelmien tehostamiseksi muun muassa järjestelmiä modernisoimalla. Projektitoimituksen jälkeen Caverion vastaa kohteen kunnossapidosta sopimuskauden ajan.

Asiakkaalta, kuten esimerkiksi kunnalta tai muulta julkisen sektorin yhteisöltä, ei vaadita alkuinvestointia, sillä investointi rahoitetaan toteutuneilla säästöillä. Säästöt jaetaan tyypillisesti asiakkaan ja Caverionin välillä. Jos luvattuja säästöjä ei saavuteta, Caverion vastaa erotuksesta. Energiatehokkuuteen liittyvä säästötakuu on eräs vahvuuksistamme, sillä sen pystyy tarjoamaan vain harva palveluntarjoaja.

Vanhin käynnissä oleva elinkaarihankkeemme alkoi jo vuonna 2000, ja niiden määrä on kasvanut vuosien mittaan erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Vuonna 2014 elinkaarimallilla toteutettavia hankkeita oli käynnissä yhteensä noin viitisenkymmentä.

Ruotsissa oli käynnissä ESCO- ja EPC -hankkeita muun muassa Söderhamnin, Moran ja Kalmarin kunnissa. Tanskassa vastaamme Länsi-Jyllannin oikeustalon ja Holstebron poliisiaseman palvelujen johtamisesta ja kokonaisvaltaisesta energiatehokkuudesta seuraavien 25 vuoden ajan osana laajempaa PPP-hanketta. Suomessa PPP-hankkeita on käynnissä muun muassa Jyväskylän kaupungin Huhtasuon koulukeskuksessa, Kaivomestarin kiinteistössä Espoossa sekä kolmessa Porvoon kaupungin elinkaaripäiväkodissa.

 

Elinkaarimalli vähentää kiinteistöön ja niiden prosesseihin liittyviä kustannuksia

 

 

Asiakkaillemme elinkaarinäkökulma tarkoittaa sitä, että heidän rakennuksensa, teollisuuslaitoksensa ja prosessinsa ovat toimivia, turvallisia, kestäviä sekä energia- ja kustannustehokkaita.

 

Caverion pitää vesivoimalaitokset käynnissä

 

~30 000

huoltosopimusta
 

 

1 milj.

palvelupyyntöä vuodessa