Strategiset tavoitteet huollossa ja kunnossapidossa

Huollossa ja kunnossapidossa Caverionin tavoitteena on nousta ylemmäs arvoketjulla kohti laajempia palveluita, joissa Caverion huolehtii asiakkaansa kiinteistön tai teollisuuslaitoksen koko elinkaaresta.
 

Tavoitteenamme on kasvattaa huollon ja kunnossapidon osuutta liiketoiminnastamme. Huoltoa ja kunnossapitoa kasvattamalla voimme vaikuttaa positiivisesti koko konsernin kannattavuuteen, sillä sen marginaalit ovat tyypillisesti projektiliiketoimintaa paremmat. Lisäksi kunnossapito tuo vakautta ja jatkuvuutta liiketoimintaamme, koska sen kysyntä ei ole yhtä altista suhdanteiden vaihteluille kuin projektiliiketoiminnassa.

Entistä laajempia palveluita

Tavoitteenamme on tarjota entistä laajempia palveluita, joissa huolehdimme asiakkaidemme kiinteistöjen koko elinkaaresta ja otamme kokonaisvastuun niiden teknisten järjestelmien suunnittelusta, toteutuksesta, huollosta ja ylläpidosta. Haemme kasvua myös palvelujen johtamisesta ja kunnossapidon ulkoistuksista.

Lue lisää 

Enemmän pitkiä palvelusopimuksia

Tavoitteenamme on nostaa pitkien, yli vuoden kestävien sopimusten osuutta, joiden osuus on tällä hetkellä noin neljännes huollon ja kunnossapidon liikevaihdosta. Kiinnitämme entistä enemmän huomiota muun muassa palveluiden lisämyyntiin ja sopimusten laajentamiseen lisäpalveluilla ja -järjestelmillä.

Pidemmät sopimukset vähentävät syklisyyttä. Lisäksi niiden kautta aukeaa mahdollisuus saada lisätöitä. Keskimääräisen sopimuksen kesto on nykyisin noin 2-3 vuotta 1-2 vuoden jatkomahdollisuudella. Elinkaarihankkeissa sopimuksen kesto voi olla jopa parikymmentä vuotta.
 


Hyödynnämme etähallinnan mahdollisuudet

Hyödynnämme palvelujemme kehittämisessä mahdollisuudet, jotka liittyvät erityisesti digitalisoitumiseen, kiinteistöjen etähallintaan ja -valvontaan sekä energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tiukentumiseen. Tavoitteenamme on nostaa osaamistamme kiinteistö- ja teollisuusautomaatiossa ja etähallinnassa sekä kehittää niitä yhtenäisen mallin mukaisesti kaikissa toimintamaissamme.

Lue lisää 

Kehitämme tehokkaampia huoltoprosesseja ja yhtenäisiä toimintatapoja

Huoltoliiketoiminnan tehokkuutta parannamme ottamalla käyttöön kaikissa maissa yhtenäiset huoltoprosessit, toimintamallit ja mobiilisovellukset. Kehitämme huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa keskitetysti konsernitasolla ja hyödynnämme toimintamaiden parhaat käytännöt.

Lue lisää

 

Kokonaisvaltaista kunnossapitoa

 

 

Keskeiset tavoitteet


Houkutteleva palvelutarjooma

  • Entistä laajemmat palvelut, jotka kattavat kiinteistön ja teollisuusprosessin koko elinkaaren ja kaikki tekniset osa-alueet
  • Pitkien palvelusopimusten osuuden nostaminen
  • Kasvua nykyisestä asiakaskunnastamme muun muassa laajentamalla olemassa olevia sopimuksia ja tarjoamalla nykyisille asiakkaillemme lisäpalveluita ja -järjestelmiä.
  • Etähallinnan mahdollisuuksien hyödyntäminen

 

Oman toiminnan tehostaminen

  •  Tehokkaat yhteiset prosessit, toimintamallit ja sovellukset
  • Kustannuksia ja budjettia seurataan tarkoin jokaisen sopimuksen kohdalla
  • Negatiivinen käyttöpääoma: päivittäinen valvonta, seuranta, raportointi ja laskutus