Kiinteistöjen etähallinta

Caverion on tarjonnut kiinteistöjen etähallintaa ja -valvontaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Palveluiden kokonaisvaltainen johtaminen vaatii entistä edistyneempää kiinteistö- ja teollisuusautomaatiota.

Caverionin ylläpitämissä kiinteistöissä ja teollisuuslaitoksissa on suuri määrä teknisiä järjestelmiä hallitsevaa automaatiota. Automaatio on välttämätön osa kaikkia kiinteistöjä ja prosesseja: se on aivot, joka ohjaa, säätää ja valvoo toimintoja, helpottaa toimenpiteiden aikataulutusta ja vähentää manuaalista työtä. Kun automaatiojärjestelmät liitetään Caverionin etähallintaan, voidaan järjestelmiä valvoa ja niiden toimintaa optimoida keskitetysti.

Kiinteistöjen etähallinta mahdollistaa teknisten järjestelmien hallinnan, seuraamisen ja analysoinnin etäyhteyksien kautta. Voimme seurata kiinteistöjen energia- ja olosuhdetietoja vuorokauden ympäri ja useimmissa tapauksissa ratkaista ongelmia jopa suoraan etäyhteyksin.

Etähallitussa kiinteistössä olosuhteet on optimoitu sekä energianhallinnan että käyttäjien mukavuuden ja turvallisuuden kannalta. Sen avulla varmistetaan muun muassa ilmanvaihdon toimivuus, sopiva lämpötila ja tarpeenmukainen laitteiden käyttö. Jos esimerkiksi kiinteistön lämmitys katkeaa, ongelma on jo etähallintajärjestelmän tiedossa ja korjaavat toimet käynnistetty ennen kuin käyttäjät sen huomaavat.

Etähallinta säästää selvää rahaa. Se mahdollistaa tehokkaan käytön ja kunnossapidon, jolla puolestaan voidaan saavuttaa jopa 30 % säästöt energiakuluissa. Etähallinnan ansiosta tekniset järjestelmät toimivat optimaalisesti ja poikkeamat tavoitearvoissa huomataan heti – eikä silloin kun puroista on jo muodostunut joki.

Kiinteistön ylläpitokustannuksiin syntyy säästöjä muun muassa päivystyskäyntien määrän vähentyessä ja kunnossapidon perustuessa kalenterin sijaan todellisiin tarpeisiin. Etävalvonnassa syntyvän seurantatiedon avulla voimme muun muassa tehostaa energianhallintaa ja nostaa kiinteistön arvoa. Asiakas voi myös ennakoida kustannuksia paremmin.

Jo yli 10 000 kiinteistöä etähallinnassa

Vuonna 2014 Caverionilla oli yhteensä noin 30 000 huoltokohdetta. Näistä yli 10 000 kiinteistöä oli liitetty Caverionin etähallintaan. Suurin osa kohteista on liike- ja toimitiloja. Lisäksi etähallintaan on liitetty muun muassa sairaaloita, datasaleja, tuotantolaitoksia, asuinrakennuksia, katujen lämmitysprosesseja, tie- ja katuvalaistusta ja bensa-asemia.

Teknisen huollon ja kunnossapidon sopimuksiin sisältyvä automaatio on tyypillisesti hälytysten ja vikojen hallintaa: etähallintajärjestelmä vastaanottaa hälytyksiä, ohjaa niitä eteenpäin sekä selvittää ja mahdollisesti ratkaisee niiden syitä. Laajemmissa, palveluiden johtamista sisältävissä sopimuksissa tarvetta on usein edistyneemmälle automaatiolle: järjestelmä seuraa prosessivirtaa, tuottaa siitä muutosraportteja ja jopa tekee korjaavia toimenpiteitä automaattisesti.

Etähallinta on aina mukana elinkaarihankkeiden ylläpitovaiheessa. Ilman etähallintaa emme voisi tehokkaasti seurata olosuhteita ja energiankäyttöä ja taata asiakkaalle sovittujen tavoitteiden toteutumista. Myös elinkaarihankkeessa antamamme säästötakuu edellyttää, että käytössä on ajantasaista ja kattavaa tietoa.

 

 


Automaation eri tasot 

 

Tavoitteena yhtenäinen malli

Tarjoamme etähallintapalveluita kaikissa toimintamaissamme, mutta maiden välillä on eroja muun muassa sen suhteen miten palvelut on järjestetty.

Suomessa tarjoamme etähallintaa ja teknisten järjestelmien optimointia keskitetystä kiinteistövalvomostamme käsin. Valvomossa työskentelee toistakymmentä asiantuntijaa, jotka ovat erikoistuneet valvomaan ja analysoimaan kiinteistöjen olosuhdemuutoksia automaatiota ja etävalvontaa hyödyntäen. Valvomossa hyödynnettävä tietojärjestelmä mahdollistaa järjestelmien automaattisen analysoinnin.

Ruotsissa ja Norjassa on käytössä hieman toisenlainen malli, jossa laaja joukko kunnossapidon ammattilaisia seuraa etähallintaratkaisun avulla kiinteistöjen hälytyksiä ja tekee niiden perusteella korjaavia toimenpiteitä osana päivittäistä kunnossapitoa.

Tavoitteenamme on hyödyntää eri toimintamaiden parhaat käytännöt ja kokemukset ja kehittää kaikille maille yhtenäinen, markkinoilla kilpailukykyinen automatisoitu konsepti etähallintaan.

Etähallinnalla huomattavat säästöt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevaisuuden järjestelmät analysoivat kohteen teknisten järjestelmien toimintaa, valvovat prosesseja ja parhaimmassa tapauksessa myös korjaavat häiriötilanteet automaattisesti.