Huoltoliiketoiminnan tehostaminen

Teimme vuoden 2014 aikana aktiivista kehittämistyötä muun muassa mobiilin huoltoprosessin tehostamiseksi ja yhteisten järjestelmätyökalujen käyttöönottamiseksi.

Huoltoliiketoiminnan organisaatioita kehitettiin siten, että ne tukevat tavoitetta yhtenäistää Caverion-maiden toimintatapoja ja mahdollistavat osaamisen jakamisen kaikkien toimintamaiden hyödyksi.

Vuonna 2013 perustettu huoltoliiketoiminnan osaamiskeskus tukee koko konsernin tasolla huolto- ja kunnossapitopalveluiden toimitusketjun sekä niihin liittyvien prosessien ja IT-alustojen kehittämistä. Myös divisioonissa olemme nähneet tarpeelliseksi keskittää laajat ja vaativat, sopimukset kuten muun muassa elinkaarihankkeet niitä varten perustettaviin yksiköihin.

Uudistettu huoltoprosessi käytössä jo osassa maita

Noin 10 000 huollon kanssa työskentelevää caverionilaista ja noin miljoona palvelupyyntöä vuodessa konkretisoivat tehokkaan ja yhtenäisen prosessin merkitystä palvelumme laadulle.

Huoltoprosessissa tehokkuuden kannalta kriittisintä on se, mitä tapahtuu ennen varsinaista huoltokäyntiä; miten työpyynnöt otetaan vastaan ja miten työ suunnitellaan, aikataulutetaan ja ohjataan oikealle henkilölle. Toki tehokkuuteen kiinnitetään huomiota myös tämän jälkeenkin: olennaista on, että työtuntien raportointi ja laskutus tapahtuvat viiveettä, lähtökohtaisesti päivittäin.

Vuonna 2014 analysoimme tarkoin huoltoliiketoiminnan prosesseja muun muassa läpimenoaikojen suhteen ja kehitimme niiden tehokkuutta. Uudistettu huoltoprosessi otettiin käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on, että yhtenäistetty prosessi on otettu käyttöön kaikissa divisioonissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Mobiililaitteet tukevat prosessia

Toimivien prosessien lisäksi tarvitaan yhtenäisiä työkaluja muun muassa työn suunnitteluun, aikatauluttamiseen ja seurantaan. Tavoitteena on ottaa yhteinen ERP-toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön kaikissa toimintamaissa ja integroida siihen kenttätyössä käytetyt mobiililaitteet vuoden 2016 loppuun mennessä.

Ruotsissa ja Suomessa on otettu käyttöön sovellus, joka tukee huoltohenkilöstön työtä tuomalla esimerkiksi työpyynnöt ja tuntikirjausjärjestelmän mobiililaitteisiin. Vuoden 2014 lopussa yli 2 000 huoltomiehellä Suomessa ja Ruotsissa oli apunaan tämä sovellus. Itävallassa ja Norjassa järjestelmä on määrä ottaa käyttöön alkuvuodesta 2015.

Loppuvuodesta 2014 ensimmäiset huoltopäälliköt saivat käyttöönsä niin sanotun mobiilin työpöydän (mobile dashboard), jonka avulla he voivat seurata vastuualueensa huoltoprosessin etenemistä. Sovelluksessa näkyvät muun muassa saadut ja avoimet työpyynnöt, sopimukset sekä erilaiset suorituskykyä mittaavat tekijät kuten esimerkiksi läpimenoajat. Ensimmäisenä järjestelmä otetaan käyttöön käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, ja käyttöönotto jatkuu myöhemmin vuonna 2015 muissa maissa.

Tavoitteenamme on tulevaisuudessa yhdistää yksilöiden ja tiimien palkitseminen entistä enemmän suorituskykyyn, kuten esimerkiksi tuntikirjauksiin, läpimenoaikoihin, sopimusten määrään ja laskutukseen, ja siten edistää henkilöstön sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin.


Tehokkuuden kannalta kriittisintä on se, mitä tapahtuu ennen varsinaista huoltokäyntiä; miten työpyynnöt otetaan vastaan sekä miten työ suunnitellaan, aikataulutetaan ja ohjataan oikealle henkilölle.