Huolto ja kunnossapito 

Huollon ja kunnossapidon kysyntä jatkui vakaana ja yleinen kiinnostus elinkaariratkaisuja kohtaan lisääntyi. Kehitimme huoltoprosessiemme tehokkuutta sekä yhtenäisiä toimintapoja.

Keskeistä vuonna 2014

  • Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintamme liikevaihto oli 1 297
   (2013: 1 409) miljoonaa euroa. Sen osuus konsernin kokonaisliikevaihdosta oli 54 % (2013: 55 %).
  • Huollon ja kunnossapidon markkinat olivat vakaat kaikissa toimintamaissa. Yleinen kiinnostus elinkaariratkaisuja kohtaan lisääntyi edelleen.
  • Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan kehityshankkeet etenivät ja kehitimme kaikille toimintamaille yhtenäistä huollon prosessia. Uudistettu huollon prosessi otettiin käyttöön Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteena on, että yhtenäistetty prosessi otetaan käyttöön kaikissa divisioonissa vuoden 2016 loppuun mennessä.
  • Teimme aktiivista kehittämistyötä muun muassa mobiilin huoltoprosessin tehostamiseksi ja yhteisten järjestelmätyökalujen käyttöönottamiseksi. Laajensimme mobiilisovellusten käyttöönottoa. Muun muassa työpyyntöjen vastaanottamista ja tuntikirjauksia tehostava sovellus oli jo yli 2 000 huoltohenkilön käytössä Suomessa ja Ruotsissa. Norjassa ja Itävallassa valmisteltiin sovelluksen käyttöönottoa. Huoltopäälliköiden käytössä olevan, työn seurantaa helpottavan mobiilin työpöydän käyttöönotto alkoi loppuvuodesta Suomessa.
  • Markkinanäkymät vuodelle 2015: Teknisen kunnossapidon odotetaan pysyvän vakaana. Parempaa energiatehokkuutta ja parempia sisäilmaolosuhteita koskevat vaatimukset sekä tiukentuva ympäristölainsäädäntö tukevat merkittävästi markkinoiden positiivista kehitystä. Palveluiden johtamisen kysynnän odotetaan kasvavan. Teknologian lisääntyessä rakennuksissa uusien palvelujen tarpeen ja elinkaariratkaisujen kysynnän odotetaan lisääntyvän. Asiakkaiden keskittyminen omaan ydintoimintaansa tarjoaa edelleen Caverionille mahdollisuuksia käytön ja kunnossapidon ulkoistuksissa pääosin julkishallinnossa, teollisuudessa ja energiasektorilla.

Uusia sopimuksia

Holstebron poliisiasema, Tanska.  Elinkaarihankkeessa Caverion suunnittelee ja toimittaa kiinteistön kaikki tekniset järjestelmät, jonka jälkeen se vastaa kohteen kunnossapidosta ja käytöstä 25-vuotisen sopimuskauden ajan. Hankkeen arvo on lähes 19 milj. euroa. Lue lisää 

IZD Tower, Wien, Itävalta. Uusittu sopimus sisältää 35-kerroksisen toimistokiinteistön kokonaisvaltaisen kunnossapidon. Sopimuksen arvo 3 milj. euroa. Lue lisää

Münchenin teknillinen yliopisto, Saksa. Uusittu sopimus kattaa Garchingin kampuksen teknisen huollon ja kunnossapidon, palveluiden johtamisen ja energianhallinnan. Sopimukseen kuuluu myös muita kuin teknisiä palveluita kuten vartiointi- ja siivouspalveluita alihankintana. Kohde on liitetty Caverionin etävalvontaan. Lue lisää

MTU Aero Engines, München, Saksa. MTU:n pääkonttorin kaikkien taloteknisten järjestelmien tekninen huolto ja kunnossapito, palveluiden johtaminen, kiinteistön energiansäästömahdollisuuksien kartoittaminen ja energiansäästötoimien toteuttaminen. Lue lisää

Rovaniemen Energia, Suomi. Kaukolämpöverkon ja erillislämpökeskusten kunnossapidon ulkoistus. Lue lisää

Kemijoki, Suomi. 16 vesivoimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalvelujen ulkoistus, johon kuuluu suurin osa kiinteistöistä ja infrastruktuurista Kemijoen varrella Pohjois-Suomessa. Caverionin palvelukseen siirtyi noin 80 työntekijää vuonna 2014. Lue lisää

RTL Television, Köln, Saksa. Rheinhallen-rakennuksessa sijaitsevien TV-studioiden ilmanvaihdon, jäähdytyksen ja vesi- ja viemärijärjestelmien tekninen huolto ja kunnossapito. Lue lisää

Total Raffinerie Mitteldeutschland, Leuna, Saksa. Uusittu sopimus koskee kaiken talotekniikan teknistä huoltoa ja kunnossapitoa sekä palveluiden johtamista petrokemian yhtiön toimistotiloissa. Sopimukseen kuuluu myös muun muassa puhtaanapitopalveluita ja ulkotilojen huoltoa alihankintana. Lue lisää

 

 

Elinkaaren mittaista vastuuta

 
Vuoden 2014 liikevaihto

1 297

milj. e
(2013: 1 409 milj. e)

 
Osuus konsernin liikevaihdosta

54 %

(2013: 55 %)

 
Henkilöstön määrä
9 867