Caverionin teknologia varmistaa tuotannon puhtauden

Bactiguard on kasvava ruotsalainen lääketeknologiayhtiö. Sen uusissa tuotantotiloissa Botkyrkassa lähellä Tukholmaa kehitetään ja valmistetaan lääketieteellisten välineiden päällysteitä, jotka estävät mikrobien kasvua instrumenttien pinnoilla ja siten vähentävät infektioita sairaaloissa ja hoitolaitoksissa.

Jotta tuotteisiin ei valmistuksessa pääsisi epäpuhtauksia, tapahtuu tuotanto puhdastiloissa, jotka Caverion on toimittanut Bactiguardille vuonna 2014. Puhdastilan teknologia pitää muun muassa pölyn, mikrobien ja kemiallisten höyryjen leviämisen aisoissa sekä ilmassa esiintyvien hiukkasten määrä mahdollisimman alhaisena.

Caverion vastasi hankkeen kokonaistoimituksesta, johon kuuluivat teknisten järjestelmien suunnittelu ja hankekehitys, projektin johtaminen ja toteutus sekä puhdastilojen rakentaminen.

Kohteen puhdastilatekniikka on toteutettu Caverionin omilla CleanPlus-ratkaisuilla. Lisäksi Caverion on toimittanut puhdastilojen ilmanvaihto-, automaatio-, putkisto-, sähköistys- ja jäähdytysjärjestelmät. Vastuullamme oli myös puhdastilojen validointi, toisin sanoen sen varmistaminen, että puhdastilat on toteutettu lääketeollisuuden alan tiukkojen vaatimusten mukaisesti.

Bactiguardin puhdastilat, Botkyrka, Ruotsi

Palvelualueet: Suunnittelu ja hankekehitys, Projektin johtaminen, Projektin toteutus

Tekniset järjestelmät: Ilmanvaihto-, automaatio-, putkisto-, sähköistys- ja jäähdytysjärjestelmät

Ajankohta: 2014

Koko: 550 m2

Sopimuksen arvo: ei julkistettu