Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa myös yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja toimii myös konsernin johtoryhmän puheenjohtajana sekä käsiteltävien asioiden pääasiallisena esittelijänä hallituksen kokouksessa.

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.

Caverion Oyj:n toimitusjohtajana oli 31.3.2014 saakka Juhani Pitkäkoski (s. 1958). Hallitus nimitti Caverion Oyj:n toimitusjohtajaksi 1.4.2014 alkaen Fredrik Strand (s. 1964).