Vuoden 2014 keskeisiä tapahtumia

 

Uusi raportointirakenne

Caverionin raportointirakenne muuttui vuoden 2014 alusta. Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvattiin yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät. Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus (tammi–maaliskuu 2014) julkaistiin 24.4.2014.

 

 

Fredrik Strand aloitti konsernijohtajana

Hallitus valitsi tammikuussa Fredrik Strandin Caverionin konsernijohtajaksi. Strand aloitti konsernijohtajan tehtävissä huhtikuun alussa. Hän siirtyi Caverionille Sodexolta, jossa hän vastasi yhtiön Pohjoismaiden liiketoiminnasta. Caverionin edellinen toimitusjohtaja Juhani Pitkäkoski jatkoi konsernin palveluksessa yrityskaupoista vastaavana johtajana.

 

 

Kohti yhtenäisempää Caverionia

Muutos taloudellisesta holding-mallista kohti yhtä, yhtenäistä Caverionia oli hyvässä vauhdissa. Kesän ja syksyn aikana keskityimme entistä tiiviimmin yhteisen toimintamallin sekä yhteisten prosessien ja työkalujen kehittämiseen sekä käyttöönottoon kaikissa divisioonissamme.

 

 

Painopiste elinkaariratkaisuissa

Strategian ydin säilyi muuttumattomana, mutta tarkensimme visiotamme: Tavoitteenamme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Täsmensimme strategian painopistealueitamme siten, että vahva yrityskuva, innovatiiviset ja edistykselliset ratkaisut, erinomainen johtaminen sekä tehokas toiminta saivat ansaitsemansa aseman kannattavuuden ja kasvun mahdollistajina.
Lue lisää

 

 

 


Yhtenäinen palvelutarjooma

Jäsensimme kevään ja kesän aikana uudella tavalla myös palvelutarjoomaamme, joka muodostuu palvelualueista, järjestelmistä ja tuotteista sekä asiakassegmenteistä. Muotoilimme uudelleen iskulauseemme: Life Cycle Solutions for Buildings and Industries.
Myös se kertoo, että otamme vastuun kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaresta. 
Lue lisää 

 

 

Positiivista kehitystä tilauskannassa

Tilauskantamme kasvoi 7 % vuonna 2014. Saimme vuoden aikana useita suuria tilauksia. Teimme muun muassa 33 miljoonan euron sopimuksen kaiken talotekniikan toimittamisesta Henninger Turm -asuinrakennukseen Frankfurt am Mainissa, Saksassa. Caverion toimii hankkeen teknisenä pääurakoitsijana ja vastaa myös suunnittelusta ja hankekehityksestä sekä projektin johtamisesta.
Lue lisää

 

 

Projektiliiketoiminnan kannattavuuden parantamistoimet etenivät

Projektiliiketoiminnassa käynnissä oli kannattavuuden parantamistoimia, jotka etenivät suunnitelmien mukaisesti. Tarkastelimme lähemmin koko projektikantaamme kaikissa divisioonissa ja tarkistimme heikosti kannattavien projektien kustannusarvioita ja varauksia.

 

 

 

Itävallan korkeimmalle rakennukselle kiitosta kestävistä ratkaisuista

Itävallan Wienissä Caverionin toimittama ympäristöystävällinen ja energiatehokas talotekniikka nosti Itävallan korkeimman rakennuksen, DC Towerin arvostetun Best Tall Building Europe -kilpailun jaetulle toiselle sijalle. Rakennuksessa hyödynnetään muun muassa lämmön takaisinottoa ja sadeveden keräystä.

 

Yhteistä kehitystyötä

Kehitimme vuoden aikana projekti- ja huoltoliiketoiminnan organisaatioita siten, että ne tukevat tavoitettamme yhtenäistää Caverionin eri divisioonien toimintatapoja ja mahdollistavat osaamisen jakamisen kaikkien niiden hyödyksi. Liiketoiminnan kehittämistyö tapahtuu keskitetysti, kun taas divisioonat vastaavat operatiivisesta työstä. Käynnistimme useita kehityshankkeita, joista keskeisimmät liittyivät muun muassa mobiilin huoltoprosessin tehostamiseen ja yhteisten järjestelmätyökalujen käyttöönottoon.

 

 

 

Ensimmäinen Caverion Spirit

Caverionin ensimmäinen henkilöstötutkimus itsenäisenä yhtiönä toteutettiin syksyllä. Samalla kutsuimme koko henkilöstömme mukaan kehittämään Caverionia. Caverion Spirit keräsi aktiivista osallistumista ja tutkimukseen vastasi 78 % henkilöstöstä. Vastaajista 75 % piti kokonaisuutenaan Caverionia hyvänä työpaikkana. 
Lue lisää 

 

 

Uusia jäseniä johtoryhmässä

Vahvistimme johtoryhmäämme uusilla rekrytoinneilla kun Werner Kühn aloitti Saksan divisioonan johdossa ja Thomas Lundin astui Ruotsin divisioonan johtoon. Niclas Sacklén nimitettiin uuden Eastern Europe -divisioonaan johtoon. Heidän lisäkseen nimitimme useita muita keskeisiä henkilöitä konsernitoiminnoissa ja divisioonissa.

Lue lisää

 

 

Palkintoja tuotekehityksestä

Panostimme strategiamme mukaisesti omaan tuotekehitykseen ja jätimme vuoden aikana 10 patenttihankemusta uusista ratkaisuistamme. Suomessa Caverion oli mukana kehittämässä Palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon saanutta huoneistokohtaista sammutusjärjestelmää, joka parantaa erityisesti iäkkäiden ihmisten asumisturvallisuutta. Norjassa Caverionin KlimaTak-alakattoelementti voitti Oslon ja Bergenin kaupunkien järjestämän kilpailun, jossa etsittiin ratkaisuja koulujen sisäilman laadun ja ilmastointijärjestelmien kehittämiseksi.
Lue lisää