Markkinakehitys ja näkymät

Megatrendit, kuten teknologian lisääntyminen rakennuksissa, kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset sekä digitalisaation ja automation kasvu editävät Caverionin palvelujen ja ratkaisujen kysyntää tulevina vuosina.
 

Markkinakehitys vuonna 2014

Yleinen markkinatilanne oli yleisestä talouden tilanteesta ja epävarmuudesta huolimatta vakaa.

Huolto ja kunnossapito

Huollon ja kunnossapidon markkinat olivat vakaat kaikissa toimintamaissa. Yleinen kiinnostus elinkaariratkaisuja kohtaan kasvoi edelleen.
 

Projektit

Suomessa osa Caverionin asiakkaista joutui lykkäämään projektejaan, mutta saimme myös joitain suuria uusia tilauksia. Ruotsissa projektimarkkinat olivat vakaat. Norjassa projektimarkkinoiden toimintaympäristö oli hyvä, ja kysyntä pysyi suotuisana myös Saksassa.

 

Caverionin liiketoiminnan markkinanäkymät vuonna 2015


Lyhyen ajan kysyntänäkymät Caverionin toimintamaissa (Euroconstruct)
 

Lähde: Euroconstruct, marraskuu 2014