Asiakkaat

Caverionilla on laaja ja monipuolinen asiakaskunta.
 

Asiakkaamme edustavat kaikkia sektoreita: julkista sektoria, teollisuutta, kiinteistöjen omistajia ja kehittäjiä, kiinteistöjen käyttäjiä ja rakennusliikkeitä.

Tarjoamme palveluja ja ratkaisuja monenlaisille kiinteistöille: muun muassa toimistoille ja kauppatiloille, kouluille ja sairaaloille, asunnoille, lentokentille, liikenneväylien tunneleille ja teollisuuslaitoksille.

Toimimme kaikilla teollisuudenaloilla. Teollisuudessa suurimmat asiakasryhmämme ovat metsä-, energiat- ja kemianteollisuus.

Tavoitteenamme on pitää yllä pitkiä asiakassuhteita osaamisellamme ja paikallisella läsnäolollamme. Pitkäaikaiset asiakkuudet ja toisaalta laaja asiakaspohja tukevat kassavirran vakautta. Caverion ei ole riippuvainen yksittäisistä asiakkaista: sen kymmenen suurinta asiakasta vastaavat ainoastaan noin 10 prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Myös erilaiset asiakasryhmät yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä laaja maantieteellinen toiminta-alue vähentävät liiketoiminnan riippuvuutta suhdannevaihteluista.

Lue lisää: Asiakkaat, laatu ja tuotekehitys