Taloudellinen kehitys

Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein ja käyttökate ilman kertaluonteisia eriä säilyivät edellisvuoden tasolla.
 

  • Tilauskanta kasvoi 7 % vuoden 2013 lopusta. Valuuttakurssimuutokset pienensivät joulukuun lopun tilauskantaa 31,6 milj. euroa.
  • Liikevaihto laski 5 % edellisvuoteen verrattuna. Edellisvuoden vastaavan ajankohdan valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski
   3 %. Liikevaihto kasvoi Saksassa vuonna 2013 kasvaneen tilauskannan seurauksena ja laski pääasiassa Ruotsissa ja Norjassa projektien tarkemman valinnan sekä projektiportfolioon tehtyjen liikevaihdon tarkastusten seurauksena. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihto oli 54 % (2013: 55 %) liikevaihdosta ja projektiliiketoiminnan 46 % (45 %) liikevaihdosta. Huolto- ja kunnossapitoliiketoiminnan liikevaihto laski 8 % ja projektiliiketoiminnan liikevaihto laski 2 %.
  • Käyttökate laski 5 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Projektit pääosin Norjassa ja Tanskassa heikensivät kannattavuutta. Kannattavuuteen vaikuttivat projektikannan lähempi tarkastelu kaikissa divisioonissa toisella vuosineljänneksellä sekä joidenkin heikosti kannattavien projektien kustannusarvioiden ja varauksien tarkistaminen. Projektitoimintojen kannattavuuden parantamistoimet etenivät kuitenkin hyvin vuoden toisella puoliskolla.
  • Käyttöpääoman kehitys edistyi kohti taloudellisia tavoitteita. Käyttöpääoma oli joulukuun lopussa -19,3 milj. euroa, Caverionin tavoitteen ollessa negatiivinen käyttöpääoma vuoden 2016 loppuun mennessä.
  • Operatiivinen kassavirta ennen rahoituseriä ja veroja vahvistui 5 %.
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,22 euroa osakkeelta, eli eli 100 % konsernin tilikauden voitosta.

   Tilinpäätös sisältäen Hallituksen toimintakertomuksen  

Avainluvut

Vuoden 2013 vertailuluvut ovat carve-out-lukuja kausilta ennen osittaisjakautumisen rekisteröimistä (30.6.2013).