Raportointi- ja organisaatiorakenne

Caverion raportoi tuloksensa yhtenä toiminnallisena segmenttinä. 
 

Caverionin raportointirakenne muuttui 1.1.2014.

Maantieteellisiin alueisiin perustuvat segmentit (Pohjois-Euroopan kiinteistötekniset palvelut sekä Keski-Euroopan kiinteistötekniset palvelut) korvattiin yhdellä toiminnallisella segmentillä, joka sisältää myös konsernipalvelut ja muut erät.

Ensimmäinen uuden raportointirakenteen mukainen osavuosikatsaus (tammi-maaliskuu 2014) julkaistiin 24.4.2014.

Organisaatiorakenne ja toimintamalli

Huolto- ja kunnossapitoliiketoimintaa sekä projektiliiketoimintaa kehitetään keskitetysti konsernitasolla, ja kahdeksan divisioonamme (kuusi suurinta maata, Itä-Eurooppa ja Teollisuuden palvelut) vastaavat operatiivisesta liiketoiminnasta. Divisioonissa vaativiin projekteihin ja palvelusopimuksiin (muun muassa Design & Build -projektit, elinkaarihankkeet) liittyvä erikoisosaaminen on keskitetty niistä vastaaviin toimistoihin, jotka tukevat liiketoimintaa 280 paikallistoimipisteessämme.

Teollisuuden palvelut -divisioonan nimi on helmikuusta 2015 lähetien Teollisuuden ratkaisut.