Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka

Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka säilyivät muuttumattomina vuonna 2014.

Voimassaolevat taloudelliset tavoitteemme ja osinkopolitiikkamme strategiakaudelle 2014-2016 julkistettiin 1.11.2013, eikä niihin tehty muutoksia vuonna 2014. Taloudelliset tavoitteemme ovat osoitus halustamme panostaa liiketoiminnan kannattavuuden ja tehokkuuden parantamisen ohella myös entistä tehokkaampaan pääoman käyttöön. Kiinnittämällä huomiota tähän tavoitteeseen voimme vapauttaa pääomaa ja edelleen parantaa kassavirtaamme.