Strategian toteuttaminen vuonna 2014

Keskityimme erityisesti kannattavuuden parantamiseen ja toiminnan tehostamiseen sekä tulevaisuuden johtajuuden ja yhtenäisen toimintamallin rakentamiseen. Kun nämä tavoitteet on toteutettu, voimme vuonna 2015 siirtyä kasvutavoitteiden toteuttamiseen.