Caverionin keskeiset vahvuudet


Elinkaariratkaisut

Laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistön ja teollisuuslaitoksen koko elinkaaren ajan. Kyky yhdistää kohteen tekniset järjestelmät toimivaksi kokonaisuudeksi.

Lue lisää

Maantieteellisesti laaja toiminta 12 maassa sekä vahva markkina-asema kaikissa keskeisissä toimintamaissa

 

Lue lisää

Vahva tekninen osaaminen ja omat innovatiiviset ratkaisut
 

Lue lisää

 

 

 

Energiatehokkuus osana kaikkia palveluja ja ratkaisuja

Lue lisää

Edellytykset vahvalle ja vakaalle kassavirralle

Vähäinen sitoutunut pääoma, laaja asiakaspohja sekä huollon ja kunnossapidon merkittävä osuus liiketoiminnasta


 

Kykyä ja kokemusta kasvaa myös yritysostoin