Konsernin strategia

Suunnittelemme, toteutamme, huollamme ja ylläpidämme käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaista ratkaisuja rakennuksille, infrastruktuurille ja teollisuuslaitoksille. Vuoden 2016 loppuun ulottuvalla strategiakaudella strategiamme painopiste on kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteuttamisessa, käyttöpääoman tehostamisessa sekä elinkaariratkaisuissa.
 

Tarkensimme huhtikuussa 2014 visiotamme: Tavoitteenamme on olla Euroopan johtavia kiinteistöille ja teollisuudelle edistyksellisiä ja kestäviä elinkaariratkaisuja tarjoavia yrityksiä.

Strategian ydin säilyi muuttumattomana vuonna 2014. Tavoitteenamme oli edelleen kannattavuuden parantaminen ja vahva kasvu sekä innovatiivisten ja edistyksellisten ratkaisujen kehittäminen. Näiden lisäksi korostamme entistä enemmän vahvan yrityskuvan, erinomaisen johtamisen sekä tehokkaan toiminnan merkitystä kasvu- ja kannattavuustavoitteiden saavuttamisen edellytyksinä.

Keskitymme parantamaan oman toimintamme tehokkuutta ottamalla käyttöön kaikissa toimintamaissa yhtenäisen toimintamallin sekä yhteiset prosessit ja työkalut.

Haemme kasvua tasapainottamalla liiketoimintajakaumaamme: pyrimme kasvattamaan erityisesti huollon ja kunnossapidon sekä Design & Build -hankekehityksen osuutta liiketoiminnassamme sekä tarjoamaan entistä laajempia elinkaaripalveluita. Myös yrityskaupat avaavat mahdollisuuksia kasvulle.

Vahvistamme teknologista erityisosaamistamme kehittämällä jatkuvasti tuotteitamme, ratkaisujamme ja palvelukonseptejamme. Hyödynnämme mahdollisuudet, jotka liittyvät erityisesti palveluiden digitalisoitumiseen, kiinteistöjen etähallintaan sekä energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön tiukentumiseen.