Konsernijohtajalta

Fredrik Strand aloitti Caverionin konsernijohtajana huhtikuussa 2014. Tässä videossa hän puhuu katsausvuoden taloudellisesta kehityksestä sekä yhtiössä vuonna 2014 toteutetuista keskeistä toimenpiteistä. Lisäksi Strand kertoo, miksi elinkaariratkaisut ovat keskeisessä asemassa yhtiön tulevan menestyksen kannalta.

 

Video (05.50 min.) on englanniksi, suomenkielisin tekstityksin. Videon teksti on aukikirjoitettuna alla. 

Taloudellinen kehitys

Olen tyytyväinen siihen, että päätimme vuoden 2014 myönteisissä merkeissä.

Tilauskantamme kasvoi. Vuoden päättyessä liikevaihto oli linjassa tulosohjeistuksemme kanssa, ollen edellisvuoden tasolla. Myös käyttökatteemme parani, pääosin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja mikä tärkeintä, käyttöpääomamme oli negatiivinen, minkä ansiosta voimme nyt kehittää liiketoimintaamme entistä myönteisemmällä tavalla.

Toimenpiteet vuonna 2014

Vuonna 2014 toteuttamillamme toimenpiteillä turvasimme mahdollisuutemme kehittää yhtiötämme tulevaisuudessa. Panostimme siihen, että meillä on pääomaa liiketoimintamme kehittämiseen. Teimme myös töitä varmistaaksemme, ettemme toteuta tappiollisia projekteja tai sopimuksia. Pitkällä tähtäimellä niillä on negatiivinen vaikutus sekä meidän että asiakkaidemme liiketoimintaan.

Vuoden 2014 lopussa olimme saaneet projekti- ja huoltoliiketoimintamme hallintaan.
Myös pääomamme oli terveellä tasolla, mikä auttaa meitä eteenpäin kehittäessämme liiketoimintajakaumaamme. Haluamme varmistaa, että liiketoimintajakaumamme on toimiva kokonaisuus teknisten järjestelmien asentamista sekä niiden kunnossapitoa, suuria projektitoimituksia ja palveluiden johtamista. Meillä on nyt enemmän liikkumavaraa tehdessämme sopimuksia asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa.

Elinkaariratkaisut strategian ytimessä

Paneudutaan hetkeksi strategiseen tahtotilaamme. Kehitämme ja tarjoamme elinkaariratkaisuja kiinteistöille ja teollisuuslaitoksille. Kehitämme kiinteistöjä ja niiden teknisiä järjestelmiä rakennusvaiheessa, ja lisäksi pidämme ne kunnossa. Joissain tapauksissa huolehdimme myös teknisten järjestelmien modernisoinnista.

Palveluiden johtaminen on viimeinen osa elinkaariratkaisujamme. Silloin otamme vastuu kiinteistön kaiken teknologian käytöstä ja kunnossapidosta mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Elinkaariratkaisumme sisältävät kaikki edellä mainitsemani palvelut.

Vastuullista liiketoimintaa

Entäpä vastuullinen liiketoiminta? Mitä se sitten tarkoittaa meille?

Näen itse, että koko liikeideamme ja visiomme liittyvät vastuulliseen liiketoimintaan. Ja käsitämme vastuullisuuden tätäkin laajemmin. Vastuullinen liiketoiminta liittyy sekä henkilöstöömme että asiakkaisiimme. Autamme asiakkaitamme luomaan parempaa työympäristöä takaamalla heille energiansäästöä sekä parantamalla heidän kiinteistöjensä olosuhteita, kuten sisäilman laatua. Luomme parhaita mahdollisia teknologisia ratkaisuja muun muassa päiväkodeille, kouluille ja prosessiteollisuudelle.

Samaan aikaan otamme huomioon henkilöstömme. Pyrimme ennen kaikkea varmistamaan heidän turvallisuutensa työpaikalla.

Megatrendit avaavat tulevaisuuden mahdollisuuksia

Kun katsomme tulevaan, näemme selviä trendejä, jotka tukevat Caverionin kaltaista yhtiötä.

Yksi niistä liittyy teknologiaan ja sen kehittymiseen nykyaikaisissa rakennuksissa. Meidän tulee voida integroida nämä järjestelmät oikealla tavalla, mikäli mielimme täyttävämme tulevan lainsäädännön tavoitteet sekä haluamme vastata yritysten energiatehokkuuteen liittyviin tarpeisiin.


Elämme internet-aikakautta, mikä tarkoittaa sitä, että kiinteistön kaikki tekniset järjestelmät ovat yhteydessä tietoverkkoihin ja niiden toiminnasta voidaan saada runsaasti dataa. Se puolestaan mahdollistaa entistä tehokkaamman energiankäytön sekä paremmat olosuhteet kiinteistöjen käyttäjille.

Kaikessa monimutkaisuudessaan nämä trendit - tekniikan monimutkaistuminen, energiankulutukseen liittyvä kiristyvä lainsäädäntö sekä toisiinsa yhteydessä olevien teknologioiden mahdollisuuksien hyödyntäminen erilaisissa kiinteistöissä - käyvät hyvin yksiin sen kanssa, miten liiketoimintaamme kehitämme. Niiden johdosta Caverionin osaamiselle ja kyvykkyyksille tulee olemaan entistä enemmän kysyntää.

Meillä on toimintamaissamme Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa yli 17 000 työntekijää, jotka ovat valmiita auttamaan asiakkaitamme menestymään myös tulevaisuudessa.